sunshine

GWYL RYGBI TAGBu dau dim o'r ysgol yn chwarae mewn Gwyl Rygbi TAG a gynhaliwyd ar gae Ysgol Pontyberem ddydd Gwener Mawrth 25ain. Pwrpas yr wyl oedd rhoi cyfle i blant chwarae am hwyl a mwynhad gan nad oedd enillwyr. Fe wnaeth y plant fwynhau'r achlysur yn fawr iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13