sunshine

LLWYDDIANT MABOLGAMPAU MYNYDD MAWRCafodd tim yr ysgol brynhawn llwyddiannus iawn ym Mabolgampau Blynyddol Ysgolion Cylch Mynydd Mawr a gynhaliwyd yn ysgol Pontyberem, ddydd Mawrth Mehefin 14eg. Llwyddwyd i ennill Tarian Goffa Mansel Lloyd am yr ysgol a'r marciau uchaf. Cipiodd Tim y Merched Darian June Morgan am y tim merched gorau. Ennillodd Ffion Griffths y Ras Agored a chipio Cwpan Hilary Davies.

Aelodau Tim y Merched oedd Ffion Griffiths, Chloe Totterdale, Alison Davies, Sophie Staley, Whitney Hardy ac Angharad Williams. Cafwyd nifer o berfformiadau a ddaeth yn gyntaf yn y rasys gan gynnwys Ras Gyfnewid Y Merched, Ffion Griffiths Bl. 6 Merched, Sophie Staley Bl. 5 Merched, Iestyn Gwilliam Bl. 2 Bechgyn a Nell Evans Dosbarth Meithrin Merched. Mae'r tim cyfan yn haeddu canmoliaeth uchel am eu hymdrechion.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13