sunshine

PENCAMPWRIAETHAU MABOLGAMPAU YSGOLION SIR GAERFYRDDINRoedd cynrychiolaeth dda o'r ysgol yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Ysgolion Cynradd Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd ar drac athletau Canolfan Hamdden Caerfyrddin nos Lun, Mai 23ain. Fe wnaeth y plant gystadlu'n frwd iawn yn y 100 metr, y ras gyfnewid 100 metr a'r 800 metr.

Llwyddodd Ffion Griffiths i ennill y ras 100 metr i ferched ac mae'n rhaid ei llongyfarch yn fawr iawn. Roedd y profiad i'r plant yn un gwerthfawr.

IMG 0726 IMG 0728

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13