sunshine

Twrnamaint Peldroed Bechgyn Ysgolion Cwm GwendraethCynhaliwyd y Twrnamaint Peldroed Blynyddol i'r bechgyn ddydd Mercher Mai 25ain ar gae peldroed Parc Y Tymbl. Roedd saith o ysgolion yn cystadlu eleni a nifer ohonynt a mwy nag un tim.

Fe wnaeth tim yr ysgol yn hynod o dda ond colli mewn gem agos iawn 1-0 yn y rownd gyn-derfynol yn erbyn Ysgol Llanddarog, enillwyr y twrnamaint.

Er y siom o golli, bu'n ddiwrnod digon llwyddiannus ar y cyfan yn y gemau grwp - ennill 2 gem, 1 gem gyfartal a cholli 1. Aelodau'r garfan oedd Rhys Cokeley, Rhys O'Leary, Alex Jones, Elis Williams, Callum Thomas, Jack Griffiths, Rhydian Davies, Marc Grove a Patrick Walters. Fe wnaethon nhw fwynhau'r diwrnod yn fawr iawn.

IMG 0341

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13