sunshine

Twrnamaint Peldroed Cwm Gwendraeth i FerchedLlwyddiant unwaith eto

Bu dau dim o ferched o'r ysgol yn cystadlu yn y Twrnamaint Peldroed Merched i Ysgolion y Cwm a gynhaliwyd ar Barc Y Tymbl ddydd Mawrth, Mai 17ed. Llwyddodd tim cyntaf yr ysgol - TYMBL A i ennill y gystadleuaeth am y drydedd flwyddyn yn olynnol. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar eu llwyddiant. Ni chafodd ail dim yr ysgol TYMBL B yr un llwyddiant ond yn sicr fe wnaethon nhw fwynhau'r cyfle a'r profiad o chwarae gemau cystadleuol yn erbyn ysgolion eraill. Bu'n fore braidd yn wlyb yn y diwedd ond ni wnaeth hyn amharu ar y pleser a'r mwynhad.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13