sunshine

Twrnamaint RownderiLlwyddodd tim yr ysgol i gyrraedd y Rownd Derfynol yn NHWRNAMAINT ROWNDERI Ysgolion Cwm Gwendraeth ond colli mewn gem agos iawn 5-4 wnaethon nhw yn erbyn Ysgol Llechyfedach, y buddugwyr. I gyrraedd y rownd derfynol fe wnaethon nhw ennill 3 gem. Aelodau'r tim oedd Rhydian Davies, Patrick Walters, Alex Jones, Elis Williams, Lewis Moore, Ffion Griffiths, Angharad Williams, Shannon Davies ac Alison Davies. Fe wnaeth y plant fwynhau'r prynhawn yn yr heulwen.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13