sunshine

Ymweliad XL WALESBu Mr. Eifion Collins o Gwmni XL WALES ar ymweliad a'r ysgol am ddeuddydd - dydd Mercher 25ain a dydd Iau 26ain gan rhoi cyfle i blant yr holl ddosbarthiadau i fwynhau sesiynau datrys problemau diddorol a chyffrous. Mae'r sesiynau yn hollol ymarferol gyda'r plant yn defnyddio offer adeiladu K'NEX i ddatrys problemau heriol. Mae'r plant yn elwa o'r profiadau gan ddatblygu sgiliau cydweithio, sgiliau cyfathrebu, sgiliau ymchwilio a sgiliau datrys problemau. Yn ogystal a hyn, maent yn datblygu agweddau positif at allu gwneud a datrys heriau. Mae ymweliadau XL WALES yn profi'n boblogaidd o hyd ac fe wnaeth y plant fwynhau'r profiadau yn fawr iawn.

 

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13