sunshine

YSGOLION DYFEDRoedd Ffion Griffiths, Blwyddyn 6 yn cynrychioli Ysgolion Dyfed yn y cystadlaethau athletau yn erbyn Ysgolion Gorllewin Morgannwg a gynhaliwyd ar drac rhedeg Canolfan Hamdden Caerfyrddin nos Lun Gorffennaf 11eg. Llwyddodd i ennill y ras 100 metr ac roedd yn aelod o'r tim ras gyfnewid buddugol hefyd. Mae'n aelod o Glwb Harriers Caerfyrddin erbyn hyn ac mae'n cael cyfnod llwyddiannus iawn.

 

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13