sunshine

BETH? DIM NADOLIG!Bu'r plant yn perfformio'r sioe 'BETH? DIM NADOLIG' yn Neuadd Bethesda, nos Iau a prynhawn Gwener, Rhagfyr 15ed a'r 16eg. Roedd cefnogaeth arbennig o rhieni a ffrindiau'n bresennol ac roeddent i gyd yn canmol y perfformiadau ac yn llawn clod ac edmygedd am waith y plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13