sunshine

Gwyl Belrhwyd Ysgolion Cwm GwendraethBu dau dim o'r ysgol yn cymryd rhan yng Ngwyl Belrhwyd Ysgolion Cwm Gwendraeth a gynhaliwyd dan do yn Ysgol Maes yr Yrfa ddydd Mercher Tachwedd 9fed. Cafodd y Tim A yr ysgol fore llwyddiannus iawn gan ennill pob un o'u gemau hwythau. Ni chafodd Tim B yr un llwyddiant ond fe gawson nhw amser da ac elwa'n fawr o'r profiad o chwarae gemau cystadleuol yn erbyn ysgolion eraill.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13