sunshine

GWYL CERDD DANT CWM GWENDRAETH



Bu Parti DAWNSIO GWERIN yr ysgol yn cystadlu yn yr Wyl Cerdd Dant a gynhaliwyd yng Nghwm Gwendraeth ddydd Sadwrn Tachwedd 12fed. Gallan nhw fod yn falch iawn o safon eu perfformiad yn y rhagbrofion a gynhaliwyd yn Ysgol Bancffosfelen er na chafwyd cyfle i fynd ymlaen i'r llwyfan yn Neuadd Pontyberem. Roedd yn gystadleuaeth safonol iawn. Hyfforddwyd y parti gan Mrs. Delyth Thomas a Mrs. Anwen Lloyd. Aelodau'r parti oedd Chloe Griffin, Gwenllian Thomas, Shanelees Griffiths, Christin Morris, Sophie Staley, Kieran Jones, Lewis Moore, Rhydian Davies a Jack Griffiths.

 

IMG 0188

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13