sunshine

GWYL DDEWIAr ddydd Iau, Mawrth y cyntaf dathlwyd Dydd Gwyl Dewi gyda'r plant yn eu gwisgoedd Cymreig. Yn y prynhawn cyhoeddwyd buddugwyr cystadlaethau Eisteddfod Gwyl Dewi. Gosodwyd tasgau gwaith cartref i bob dosbarth i ddylunio Cerdyn Gwyl Ddewi ac i greu addurn Gwyl Ddewi o ddefnyddiau a ail-gylchwyd.

Y tim COCH oedd y tim buddugol eleni ac fe gyflwynwyd cwpan Alban a Rhinedd Rees i'r capteniaid Christin Morris a Patrick Walters gan Mr. Rees y Pennaeth.

IMG 0364 IMG 0365

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13