sunshine

LLWYDDIANT YN Y PELRHWYDLlongyfarchiadau i dim PEL-RHWYD yr ysgol yn dilyn bore llwyddiannus yn yr Wyl Bel-rhwyd a gynhaliwyd ddydd Iau, Mawrth 8fed yn Ysgol y Gwendraeth. Byddant yn mynd ymlaen maes o law i gynrhychioli Cylch y Mynydd Mawr ynghyd ag Ysgol Cross Hands yn y rowndiau terfynol. Aelodau'r garfan oedd Gwenllian Thomas, Christin Morris, Kennedy McKee, Sophie Staley, Whitney Hardy, Shannon Davies, Hannah Evans, Megan Evans, Shauna Baugh a Leanne Gledhill. Llwyddwyd i ennill y gemau i gyd ond yn bwysicach na dim oedd y pleser a'r profiad o chwarae yn erbyn ysgolion eraill.

 

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13