sunshine

Parc Coetir Mynydd MawrCafodd dosbarth Blynyddoedd 1 a 2 brynhawn i'w gofio ddydd Gwener Medi 30ain gan iddynt fynd ar ymweliad i'r Parc Coetir lleol. Bu un o'r wardeniaid Dewi Wagstaffe yn eu tywys o gwmpas y safle gan dynnu eu sylw at nifer fawr o nodweddion yr hydref. Cafodd y plant brofiadau diddorol a chyfle i fwynhau yn y parc chwarae newydd sydd yno.

 

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13