sunshine

PEL RHWYD YSGOLION CWM GWENDRAETHAr ddydd Mercher, Ebrill 25ain bu tim o'r ysgol yn cystadlu mewn Gwyl Belrhwyd Ysgolion Cwm Gwendraeth yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Y Gwendraeth. Y tro hwn dim ond ysgolion Llannon, Pontyberem, Llanddarog a'r Tymbl oedd yn gallu bod yn bresennol. Serch hyn, cafwyd bore dymunol iawn a phawb wedi mwynhau chwarae'u gilydd.

Y canlyniadau i'r ysgol oedd: Y Tymbl 6 Llannon 3; Y Tymbl 7 Llanddarog 4; Y Tymbl 9 Pontyberem 10.

Yn y garfan oedd Whitney Hardy, Sophie Staley, Gwenllian Thomas, Shannon Davies, Shanelees Griffiths, Shauna Baugh, Megan Evans, Seren Singleton, Christin Morris a Kennedy McKee.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13