sunshine

Pelrhwyd yr UrddCafodd tim Pel-rhwyd yr ysgol fore cyffrous yn Nhwrnamaint Pel-rhwyd Rhanbarthol yr Urdd a gynhaliwyd yng Ngholeg Y Drindod Dewi Sant ddydd Mawrth, Tachwedd 22ain. Aelodau'r garfan oedd Whitney Hardy, Gwenllian Thomas, Sophie Staley, Megan Evans, Leanne Gledhill, Sasha Anderson, Kennedy McKee a Shanelees Griffiths. Cafwyd canlyniadau cymysg - trechu ysgolion Cross Hands a LLansteffan ond colli mewn gemau agos i Ysgol Y Dderwen a Hendygwyn. Bu'n brofiad ardderchog i'r merched.

IMG 0280

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13