sunshine

ROWND DERFYNOL PELRHWYD CAMPAU'R DDRAIG



Ar ddydd Gwener, Ebrill 20fed bu tim o'r ysgol yn cystadlu yn rowndiau terfynol Gwyl Belrhwyd Campau'r Ddraig yng Ngholeg y Drindod-Dewi Sant, Caerfyrddin. Cawson nhw hwyl eitha da arni mewn cystadleuaeth safonol iawn gan ennill tair, colli tair a chael gem gyfartal. Roedd y canlyniadau fel a ganlyn:

Y Tymbl 4 Llangadog 0; Y Tymbl 3 Teilo Sant 1; Y Tymbl 3 Penygroes 0; Y Tymbl 0 Llangennech 6; Y Tymbl 3 Ysgol Halfway 2; Y Tymbl 1 Hendygwyn 2; Y Tymbl 2 Treioan 2.

Yn y garfan oedd Whitney Hardy, Sophie Staley, Gwenllian Thomas, Shannon Davies, Shanelees Griffiths, Shauna Baugh, Megan Evans, Seren Singleton, Christin Morris a Kennedy McKee.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13