sunshine

SIOE BYPEDAU MARC GRIFFITHSCafodd yr ysgol gyfan weld perfformiad arbennig gan Marc Griffiths ddydd Mercher, Mehefin 27ain o sioe un dyn

'There's GOLD in me and there's GOLD in you.'

Roedd thema'r perfformiad ar y gemau Olympaidd a phedwar cymeriad doniol o bypedau yn ei helpu i gyflwyno negeseuon pwysig - bod gan bawb rhyw dalent arbennig.

Rydyn ni i gyd yn wahanol ac yn gallu gwneud pethau gwahanol.

Gyda'n gilydd fe allwn fod yn gryfach ac yn well!

Roedd y sioe yn wych, yn ddoniol ac yn dal diddordeb a sylw plant bach a phlant Iau.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13