sunshine

TIM COCH YN ENNILL Y MABOLGAMPAUCynhaliwyd Mabolgampau'r Ysgol dan do yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Y Gwendraeth ddydd Mercher Gorffennaf 13eg. Yn anffodus roedd cyflwr cae'r ysgol yn wlyb yn dilyn y glaw trwm a syrthiodd dros nos. Serch hyn fe gafwyd prynhawn cofiadwy a phawb wedi mwynhau'n fawr iawn. Y TIM COCH oedd y tim a'r marciau uchaf, gan ennill Cwpan Hilary Davies. Roedd y tim Gwyrdd a'r Tim Glas yn gydradd ail gyda marciau cyfartal. Gall y tim Melyn fod yn falch o'u hymdrechion hefyd mewn cystadleuaeth agos iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13