sunshine

WYTHNOS CERDDED I'R YSGOLEnillwyd y fenter 'WYTHNOS CERDDED I'R YSGOL' gan blant Blwyddyn 3. Gyda chefnogaeth Adran Ddiogelwch y Ffyrdd y Cyngor Sir, bu'r plant yn cymryd rhan yn yr ymgyrch cerdded i'r ysgol yn ystod yr wythnos a fu'n arwain i fyny at wyliau'r hanner tymor. Gyda phawb wedi derbyn cerdyn unigol a sticeri i'w hennill aeth y plant ati'n frwd fesul dosbarthiadau i gystadlu. Yn sicr fe wnaeth yr ymgyrch godi ymwybyddiaeth y plant am yr angen i gerdded i'r ysgol mor aml a phosib.

Roedd map o Sir Gaerfyrddin ymhob dosbarth i gadw cofnodion manwl bob dydd.

Llongyfarchiadau i blant Blwyddyn 3 am ennill yr 'Esgid Aur.'

 

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13