sunshine

WYTHNOS MASNACH DEGCafwyd wythnos i godi ymwybyddiaeth y plant am FASNACH DEG yn yr ysgol gyda nifer fawr o weithgareddau ymarferol a diddorol.

Bu plant Blynyddoedd 5 a 6 yn creu cyflwyniadau Pwerbwynt a'u dangos i ddosbarthiadau eraill ac hefyd i'r ysgol gyfan mewn gwasanaethau boreol.

Roedd rhain yn rhoi darlun clir i bawb am y modd mae prynu nwyddau Masnach Deg yn helpu ffermwyr a chynhyrchwyr i gael gwell triniaeth a thegwch yn y farchnad.

Cafwyd amrywiaeth o weithgareddau ar draws y dosbarthiadau i hybu diddordeb y plant yn y cysyniad o Fasnach Deg. Roedd cael blasu bwydydd Masnach Deg yn boblogaidd ac wrth fodd y plant.

Yn y Gwasanaeth Ymadawol ar ddiwrnod ola'r tymor roeddem wedi trefnu i werthu cynnyrch Masnach Deg i rhieni a phlant yr ysgol. Profodd y stondin yn boblogaidd gyda gwerthiant o £140. Diolch i staff Gymorth Cristnogol yng Nghaerfyrddin am eu cefnogaeth i'n hymgyrch.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13