sunshine

YMWELIAD a FFERM FFOLICafodd plant y ddau ddosbarth Cyfnod Sylfaen ddiwrnod cyffrous iawn ar eu hymweliad a FFERM FFOLI ddydd Gwener, Gorffennaf 6ed.


Mae'r ymweliadau i Fferm Ffoli yn rhai diddorol iawn i'r plant ac maent yn elwa'n fawr o'r profiadau. Roedden nhw wrth eu bodd yn crwydro'r safle gan bod cymaint o bethau i fynd a'u sylw a'u diddordeb.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13