sunshine

YMWELIAD I PWLL MAWR, BLAENAFONFe wnaeth plant Blynyddoedd 5 a 6 fwynhau diwrnod arbennig ym Mhwll Mawr, Blaenafon ddydd Iau Gorffennaf 5ed.

Trefnwyd y daith fel rhan o waith hanes y tymor ar y gwaith glo ac roedd cael y cyfle i fynd lawr o dan y ddaear yn brofiad unigryw i'r plant, pawb yn gwisgo helmed ddiogelwch a lamp olau tra'n cario batri fawr a mwgwd nwy am eu canol.

Roedd cyfle yn yr amgueddfa yn y baddonau i'r plant weld sut fywyd caled oedd i'r glowyr a'u teuluoedd. Braf oedd gweld enwau'r pyllau glo lleol ar un arddangosfa - GREAT MOUNTAIN COLLIERY, BLAENHIRWAUN, PONTYBEREM, PENTREMAWR, NEW CROSS HANDS, CWMGWILI a CHYNHEIDRE.

Bu'n ymweliad hynod o ddiddorol ac addysgiadol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13