sunshine

YMWELWYR O EWROPAr ddydd Gwener, Hydref 7fed daeth nifer o athrawon o Ewrop ar ymweliad a'r ysgol fel rhan o Brosiect Partneriaeth Comeniws gan ein bod wedi dechrau ar y gwaith cyswllt yma am y tro cyntaf. Braf oedd cael croesawu athrawon o'r Ffindir, Sweden, Awstria, Denmarc a Sbaen i'r ysgol. Fe ymunon nhw i fewn yn y Bore Coffi a'r Gwasanaeth Diolchgarwch a chael cyfleoedd gwerthfawr i arsylwi ar weithgareddau amrywiol yn y dosbarthiadau. Y diwrnod cynt, fe fuon nhw yn Ysgol Gymraeg Rhydaman gan ein bod ni a'r ysgol honno wedi penderfynu cydweithio ar y prosiect. Bu'n ddiwrnod hwylus iawn i bawb ac yn brofiad diddorol a chyffrous.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13