sunshine

ARTEFFACTAU HANESYDDOLGwahoddwyd Mr. John Richards o Gwmni Rubicon i'r ysgol ddydd Iau, Mehefin 6ed i arwain gweithdai hanes gyda dosbarthiadau'r adran Iau.

Cafodd pob dosbarth yn eu tro gyfle i ddysgu am gyfnod y frenhines Victoria trwy drafod arteffactau hanesyddol o'r cyfnod. Trwy sesiynau ymarferol, gwrando, edrych, trafod, darlunio a chwarae cafodd pob un ddysgu am y gorffennol mewn modd diddorol iawn.

Ar ddiwedd y dydd, cyflwynodd Mr. Richards nifer o sleidiau diddorol am gyfnod Victoria i'r adran Iau i gyd. Bu'n ddiwrnod gwerth chweil iawn - mae cael pobl i fewn atom yn beth da iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13