sunshine

BANER PLATINWM ECO SGOLIONBraf yw gallu nodi bod YSGOL Y TYMBL wedi llwyddo i gwrdd a gofynion BANER PLATINWM cynllun gwobrwyo Eco-Sgolion yn dilyn asesiad ddydd Mawrth, Chwefror 5ed.

Dyma'r bedwaredd wobr 'Baner Werdd' ers cael ein cydnabod nol yn 2005.

Mae'r llwyddiant yn haeddiannol gan fod yr ysgol gyfan ac yn enwedig y Pwyllgor Eco wedi gwneud yn siwr ein bod yn parhau a'r arferion da sydd yn eu lle yn barod ac yn parhau i wella a datblygu syniadau eco newydd.

Mae'r plant wedi elwa a dysgu llawer am faterion yn ymwneud a'r amgylchedd.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13