sunshine

BASGEDI BLODAU I'R GYMUNEDCafodd y plant ym Mlwyddyn 6 gyfle ar fore Llun, Mai 20fed i baratoi BASGEDI BLODAU i Gyngor Cymuned Llannon.

Lan ym maes parcio'r pentref gyferbyn a'r Neuadd cafodd pob un plentyn y profiad i baratoi basged o flodau o dan oruchwyliaeth staff y cyngor.

Roedd yn brofiad newydd a chyffrous i'r plant. Bydd y basgedi'n ymddangos yn y gymuned maes o law.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13