sunshine

FFILMIO YN Y GANOLFAN AILGYLCHUAr ddydd Mawrth, Ebrill 16eg bu cynrychiolaeth o blant yr adran Iau ar ymweliad i Ganolfan Ailgylchu'r Cyngor Sir yn Nhreioan, Caerfyrddin. Pwrpas yr ymweliad oedd cael eu ffilmio gan griw teledu S4C gogyfer a'r rhaglen blant FFEIL.

Bu rhai plant yn cael eu cyfweld o flaen y camerau, profiad i'w gofio. Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu maes o law ar Ffeil.

Bu'n fore diddorol a chyffrous gyda'r plant wedi elwa o fod yn rhan o ffilmio gogyfer a'r teledu.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13