sunshine

GEM Y GWEILCH A'R DREIGIAU - STADIWM LIBERTY, ABERTAWEFe wnaeth criw o blant a rhieni Ysgolion Y Tymbl a Llechyfedach ymuno a'u gilydd nos Wener, Mawrth 22ain.

Fe wnaethon nhw deithio i Stadiwm Liberty i weld un o gemau Cynghrair PRO 12 rhwng y Gweilch a'r Dreigiau.

Trefnwyd y daith gan un o staff yr ysgol Mr. Steven Hewitt fel rhan o'r prosiect mae'r ddwy ysgol yn rhan ohono gyda'r Gweilch.

Roedd hi'n gem arbennig o dda gyda nifer fawr o ser tim Cymru yn ol yn chwarae ar ol y tymor rhyngwladol. Y Gweilch ennillodd o 52-19 gan sgorio saith cais.

Bu' n noson gofiadwy iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13