sunshine

GORSAF DYWYDD I'R YSGOLRydym fel ysgol wedi prynu GORSAF DYWYDD yn ddiweddar a'i chodi yng ngardd yr ysgol.

Gan ddefnyddio signal radio a thechnoleg syml iawn, bydd modd i ni nawr gasglu ystod eang o ddata yn ymwneud a'r tywydd - tymheredd, glawiad, pwysedd aer, cyflymder y gwynt, cyfeiriad y gwynt.....ac ati.

Dylai fod yn adnodd defnyddiol iawn yn addysgiadol gan alluogi plant i drin data ar y tywydd gyda chymorth cyfrifiadur neu ar bapur.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13