sunshine

GWASANAETH YMADAWOL 2013Cynhaliwyd Gwasanaeth Ymadawol i ffarwelio a dymuno'n dda i blant Bl. 6 sydd yn trosglwyddo i'r Uwchradd ym mis Medi.

Gyda rhieni a ffrindiau'n bresennol cafwyd nifer o eitemau amrywiol gan blant yr ysgol - grwp offer taro, parti recorders, grwp pres, perfformiad ar y drymiau, Cor yr ysgol a phlant y Cyfnod Sylfaen.

Rhannodd plant Blwyddyn 6 nifer o'u hatgofion wrth son am rhai o'r digwyddiadau mwyaf amlwg ar eu taith trwy'r dosbarthiadau.

Dymunwyd yn dda iddynt gan bod pob un o'r 13 yn trosglwyddo eleni i ysgol newydd Maes Y Gwendraeth.

Shannon Davies, Leanne Gledhill, Megan Evans, Ffion Morgans, Hannah Evans, Sasha Anderson, Ben Morgan, Leon Samuel, Kieran Jones, Luke Davies, Connor Davies, Jay Willingham a Kieran Marshall.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13