sunshine

GWEITHDAI XL WALESCynhaliwyd gweithdai XL WALES yn yr ysgol ddydd Mercher a dydd Iau, Mai 22ain a 23ain gyda phob dosbarth yn cael cyfleoedd dan arweiniad Mr Eifion Collins i ddatrys problemau.

Mae ymweliadau XL WALES yn rhoi cyfleoedd i'r plant gydweithio ar sialensau amrywiol gan ddefnyddio adnoddau adeiladu K'NEX.

Mae'r plant yn mwynhau'r gweithgareddau'n fawr iawn gan eu bod yn hollol ymarferol, yn ymestyn eu sgiliau datrys problemau, eu sgiliau cyfathrebu a'u gallu i gydweithio gydag eraill.

Mae'n braf gweld cynnyrch y plant ar ddiwedd yr heriau - mae'n syndod i weld yr hyn sydd yn bosib!

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13