sunshine

GWEITHDY P. C. HUW FREEMANCafodd y plant ym Mlynyddoedd 5 a 6 weithdy diddorol dan arweiniad Heddwas Huw o Heddlu Dyfed-Powys bore dydd Gwener, Chwefror 22ain.

Thema'r sesiwn oedd SEIBERFWLIO. Bu'n sesiwn bwysig i godi ymwybyddiaeth y plant am y peryglon o fod ar-lein ac am ddefnyddio'r rhyngrwyd yn gyfrifol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13