sunshine

GWEITHDY STIWDIOBOXCafodd y plant ym Mlwyddyn 6 ddiwrnod i'w gofio ddydd Mercher, Mai 1af. Daeth Marc Griffiths neu'r adnabyddus Marci G o Radio Cymru i gynnal GWEITHDY RADIO a recordio rhaglen gyda'r plant.

Cafodd y rhaglen ei chlywed yn fyw ar wefan StiwdioBox y noson honno. Mae modd ail glywed y recordiad wrth ymweld a gwefan StiwdioBox a chlicio ar Gwrando Eto.

www.stiwdiobox.com

Roedd y rhaglen yn un diddorol ac amrywiol gyda chyflwyniad, nifer o ddigwyddiadau'r ysgol, hanesion yr ysgol allan o'r Llyfrau Log, cystadleuaeth a nifer o ganeuon a ddewiswyd gan y plant.

Roedd y profiad o gyfathrebu mewn i'r meic yn un buddiol dros ben ac roedd gwaith y plant i'w ganmol yn fawr iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13