sunshine

GWERSI BEICIO 2013Ar ddydd Gwener, Mehefin 21ain, cafodd 10 o blant Blwyddyn 6 hyfforddiant CYMHWYSTER BEICIO dan arweiniad Mr. Emyr Jones, cynrychiolydd o Adran Ddiogelwch y Ffordd y Cyngor Sir.

Arhosodd y tywydd yn ffafriol am y diwrnod cyfan ac fe wnaeth y plant elwa o'r hyfforddiant a mwynhau'r gweithgareddau amrywiol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13