sunshine

GWERSYLL LLANGRANNOG 2013Dros wythnos ola'r tymor, Mawrth 25ain - 28ain fe wnaeth 23 o blant a 3 aelod o staff dreulio cyfnod yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog fel rhan o ymweliad blynyddol Ysgolion Cwm Gwendraeth.

Er bod y tywydd yn oer iawn, fe gafodd y plant brofiadau arbennig a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau cyffrous a diddorol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13