sunshine

GWYL BELDROED DAN DO YSGOLION CWM GWENDRAETH 2013Cafodd y bechgyn fore llwyddiannus dros ben gan ennill pob un o'u gemau yn yr Wyl Beldroed i Ysgolion Cwm Gwendraeth a gynhaliwyd dan do yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Y Gwendraeth ddydd Mercher, Mawrth 13eg.

Fe wnaethon nhw fwynhau'r achlysur. Yn y garfan oedd Leon Samuel, Ben Morgan, Luke Davies, Kieran Jones, Jay Willingham, Ewan Roberts, Osian Evans a Luke Staley.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13