sunshine

GWYL BELDROED MERCHED 2013Bu dau dim o ferched yn mwynhau cyfres o gemau cyfeillgar ddydd Gwener, Mawrth 22ain draw yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Y Gwendraeth. Roedd Ysgolion Penygroes, Llechyfedach a'r Tymbl wedi dod at eu gilydd i rhoi cyfle i'r merched chwarae peldroed gan ddatblygu eu sgiliau tra'n mwynhau.

Yn cynrychioli'r ysgol oedd TIM A - Shannon Davies, Megan Evans, Seren Singleton, Sasha Anderson, Chloe Watts a Leanne Gledhill.

TIM B - Hannah Evans, Ffion Morgans, Shanine Fitzgerald, Celyn Phillips, Bethany Walters a Chloe May.

Bu'n brynhawn llwyddiannus iawn gyda'r cyfeillgarwch rhwng y timoedd yn elfen i'w groesawu.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13