sunshine

GWYL BELRHWYD CWM GWENDRAETH 2013Bu tim cymysg yn cymryd rhan mewn GWYL BELRHWYD a gynhaliwyd yn Ysgol Maes yr Yrfa ddydd Gwener, Mawrth 8fed.

Ysgolion lleol oedd yn chwarae gemau cyfeillgar yn erbyn eu gilydd. Roedd yn gyfle arbennig i wella a datblygu sgiliau ac i ddatblygu'r gallu i gyd-chwarae yn effeithiol.

Bu'n brynhawn digon dymunol i'r plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13