sunshine

GWYL RYGBI TAG Bl. 3 a 4Bu rhai o blant Blwyddyn 4 yn cymryd rhan mewn Gwyl Rygbi Tag lawr yn Ysgol Pontyberem ddydd Iau, Chwefror 21ain. Trefnwyd y weithgaredd gan staff Undeb Rygbi Cymru a Champau'r Ddraig.

Er fod y tywydd yn oer, fe wnaeth y plant fwynhau'r cyfle i gystadlu mewn gemau cyfeillgar yn erbyn ysgolion eraill o'r Cwm. Roedd yn gyfle gwerthfawr i ddatblygu a gwella sgiliau a mwynhau.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13