sunshine

LLWYDDIANT YM MABOLGAMPAU YSGOLION MYNYDD MAWR 2013Bu'n noson llwyddiannus iawn i'r ysgol ym MABOLGAMPAU YSGOLION MYNYDD MAWR a gynhaliwyd ar gae Ysgol Pontyberem, nos Lun Gorffennaf 15fed.

Llwyddwyd i ennill Tarian Goffa Mansel Lloyd am yr ysgol a'r marciau uchaf.

Enillwyd Tarian Alan Ellis am ddod i'r brig yn y cystadlaethau i dimoedd.

Cafodd tim y Merched lwyddiant arbennig gan gipio Tarian June Morgan am y tim merched gorau.

Iestyn Gwilliam o Flwyddyn 4 enillodd Ras Agored y Bechgyn a Chwpan Ysgol Y Tymbl gyda Seren Singleton, Blwyddyn 5 yn ail yn Ras Agored y Merched.

Bu hi'n noson i'w gofio gyda pherfformiadau arbennig gan dimoedd ac unigolion.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13