sunshine

MABOLGAMPAU'R YSGOL 2013Ar brynhawn dydd Gwener, Gorffennaf 12fed, cynhaliwyd y Mabolgampau ar gae'r ysgol gyda chefnogaeth dda o rhieni a ffrindiau'n bresennol.

Roedd y tywydd yn dwym iawn ac fe gafwyd cystadlu brwd rhwng y timoedd mewn amryw o gystadlaethau.

Y TIM GWYRDD lwyddodd i ennill Cwpan Hilary Davies eleni er bod y marciau'n hynod o agos rhwng y pedwar tim. Bu'n brynhawn dymunol iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13