sunshine

PENCAMPWRIAETHAU ATHLETAU YSGOLION SIR GAERFYRDDINBu cynrychiolaeth dda o blant yr ysgol yn cymryd rhan yn y PENCAMPWRIAETHAU ATHLETAU i YSGOLION SIR GAERFYRDDIN a gynhaliwd ar drac athletau Caerfyrddin, nos Lun Mai 13eg.

Mewn cystadlaethau safonol, yn y rhagrhasau roedd safleoedd ein plant fel a ganlyn:

70 metre dros y clwydi
Luke Davies (16.0 seconds) 3ydd Blwyddyn 6
Osian Evans (16.3) 4ydd Blwyddyn 5

100 metres (B)
Iestyn Gwilliam (15.3) 2il Blwyddyn4
Luke Staley (16.1) 3ydd Blwyddyn5
Dafydd Thomas (16.9) 3ydd Blwyddyn4

100 metres (M)
Megan Evans (16.9) 5ed Blwyddyn 6
Seren Singleton (17.4) 3ydd Blwyddyn 5

800 metres
Jay Willingham (4ydd)

Ras Gyfnewid (Rhagras)
Boys 67.0 eiliad(3ydd)

RAS DERFYNOL (100 metr)
Iestyn Gwilliam Bl 4 (15.3) 3ydd

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13