sunshine

PENCAMPWRIAETHAU PELRHWYD YSGOLION SIR GAERFYRDDINBu TIM PELRHWYD yr ysgol, tim cymysg o ferched a bechgyn yn cynrychioli Ysgolion Cwm Gwendraeth ym Mhencampwriaeth Pelrhwyd Ysgolion Sir Gar yn y Pod, Coleg Prifysgol y Drindod - Dewi Sant, ddydd Mercher, Ebrill 24ain.

Yn y garfan oedd Leanne Gledhill, Shannon Davies, Megan and Hannah Evans, Sasha Anderson, Ffion Morgans, Seren Singleton, Luke Davies, Kieran Jones a Jay Willingham.

Cawson nhw ganlyniadau cymysg - ennill un, dwy gem gyfartal a cholli dwy - serch hyn, bu'r profiad yn un buddiol dros ben gan bod y safon yn gyffredinol dda.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13