sunshine

ROWND DERFYNOL MINI DECATHLONYn rowndiau terfynol y gystadleuaeth MINI DECATHLON daeth tim yr ysgol yn 5ed allan o wyth tim, mewn cystadleuaeth safonol. Roedden nhw'n cynrychioli ardal y Mynydd Mawr yn dilyn llwyddiant yr wythnos gynt yn y rowndiau lleol.

Cynhaliwyd y rowndiau terfynol yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin ddydd Mercher, Chwefror 27ain.

Y buddugwyr oedd Ysgol Griffith Jones, Sancler.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13