sunshine

SANDRA JOSEPH o St LUCIAAr ddydd Mawrth Chwefror 26ain cawsom ymweliad gan un o drigolion ynys Sant Lucia yn y Caribi - Sandra Joseph. Roedd ar ymweliad a Chymru fel rhan o waith hybu cynnyrch Masnach Deg. Roeddem yn ffodus o gael ei chwmni gan i ni lwyddo i ennill y Faner Platinwm yn ddiweddar.

Tyfu bananas oedd Sandra ar dir yn Sant Lucia. Trwy gyflwyniad diddorol ac addysgiadol ar y sgrin fawr cawsom weld y broses o dyfu bananas o'r goeden i'r archfarchnad. Fe fu'n ateb cwestiynau'r plant hefyd oedd yn awyddus i ddysgu mwy am fywyd yn Sant Lucia.

7She also took part in a question and answer session as the pupils were fascinated to hear about life in St.Lucia. Some parents and friends were also in attendance.

Rhoddodd rhai o blant Blwyddyn 6 gyflwyniadau pwerbwynt hefyd ar Fasnach Deg. Bu'n sesiwn fuddiol iawn gyda nifer o rhieni a ffrindiau'n bresennol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13