sunshine

SIOE 'GOING FOR GOLD' gyda Marc GriffithsMae'r pypedwr Marc Griffiths wedi bod yn ymwelydd cyson a'r ysgol ers nifer o flynyddoedd ac fe fuom yn ffodus o gael ei gwmni ddydd Llun, Ebrill 22ain gan iddo berfformio'i sioe 'GOING FOR GOLD' i blant y Cyfnod Sylfaen a'r Adran Iau.

Trwy ei ddefnydd craff o sgript ddoniol a nifer o bypedau diddorol llwyddodd i gael neges allweddol drosodd i'r plant.

Mae pawb yn wahanol ond serch hynny, mae gan bawb rhyw dalentau arbennig - mae'n rhaid i ni barchu'n gilydd bob amser.

Roedd y ddau berfformiad yn wych!

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13