sunshine

YMWELIAD ATHRAWON I SWEDENDros wyliau Hanner Tymor fe wnaeth tair athrawes o'r ysgol - Miss. Sian Rowe, Mrs. Neris Samuel a Mrs Delyth Thomas ymweld ag ysgol bartner allan yn Malmo, Sweden.

Yr ymweliad hon oedd yr olaf fel rhan o'r prosiect Comeniws sydd wedi para am ddwy flynedd. Allan yn Malmo, cafodd yr athrawon o'r gwledydd sydd yn rhan o'r prosiect gyfle i ddod at eu gilydd unwaith yn rhagor - athrawon o ysgolion yn Y Ffindir, Denmarc, Sbaen, Awstria, Ysgol Gymraeg Rhydaman a Sweden wrth gwrs.

Bu'r ymweliad yn brofiad arbennig i'r athrawon ac yn sail ardderchog i barhau i gydweithio i'r dyfodol gyda'u cyfeillion yn Ewrop.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13