sunshine

YMWELIAD I SW BRYSTECafodd plant yr Adran Iau ddiwrnod dymunol iawn yn Sw Bryste ddydd Mawrth, Gorffennaf 16eg.

Gyda'r tywydd yn fendigedig, cafodd pawb gyfle i grwydro'r safle a gweld yr amrywiaeth o fywyd gwyllt oedd yno. Fel rhan o'r ymweliad cafodd y plant gyfle hefyd i fynychu gweithdai a oedd yn cael eu harwain gan staff y Sw.

Thema plant Bl. 3 a 4 oedd y Fforest Law tra bod Bl. 5 a 6 wedi cael cyflwyniad gwahanol ar ddulliau anifeiliaid o ddod o hyd i fwyd a chadwynau bwyd.

Gan bod cyfle i drafod anifeiliaid ac i wneud ychydig o waith ymarferol, bu'r sesiynau yn rhai diddorol ac addysgiadol iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13