sunshine

YSGOL MAESTIR, SAIN FFAGANTrefnwyd ymweliad i blant Blynyddoedd 5 a 6 i Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan ddydd Mercher, Mai 8fed fel rhan o'n gwaith ar hanes yr ysgol. Gan bod yr ysgol yn dathlu ei chanmlwyddiant eleni roedd ymweld yn benodol ag Ysgol Maestir yn brofiad arbennig.

Cafodd y plant gyfle i wisgo lan yn nillad y cyfnod Victoraidd a chael chwarae rol fel disgyblion yn yr ysgol am sesiwn ddiddorol iawn dan arweiniad Miss. Thomas, prifathrawes Ysgol Maestir.

Roedd y sesiwn chwarae rol wedi rhoi blas arbennig i'r plant o fywyd mewn ysgol fel Maestir fel yr oedd hi yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cawson nhw gyfle i gymryd rhan mewn ymarfer dril allan ar yr iard, ysgrifennu gyda phen ac inc, dysgu am y Welsh Not, cyd ddarllen o gardiau darllen, sillafu fel dosbarth ac unigolion, cydganu o'r siart Sol-Ffa a chydadrodd tablau lluosi. Cawson nhw brofiad o weld taw Saesneg oedd iaith yr addysg ar y pryd a pha mor llym oedd disgyblaeth yr athrawes.

Cawson nhw weld sut oedd dywediadau yn cael ei defnyddio gan athrawon i rheoli plant ... "Children should be seen and not heard" "Silence is Golden" "Empty Vessels make the most noise."

O safbwynt hanesyddol, roedd yr ymweliad a'r profiadau wedi atgyfnerthu gwaith y tymor mewn dull ymarferol a chyffrous.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13